معرفی خدمات چویلان

_

آموزش و مشاوره

برگزاری کلاس های پرورش و نگهداری گیاهان دارویی با حضور اساتید متخصص

تامین نهاده

بذر، نشا، گیاهچه و نهال

کشت و پشتیبانی

کاشت و پرورش انواع گیاهان دارویی با نظارت متخصصان مجموعه چویلان

فروش و بازاریابی

فرآوری و بسته بندی و بازاریابی و فروش

صادرات گیاهان دارویی

_

گیاهان دارویی از جمله مهم ترین نیازهای تمامی انسان ها و جوامع بشری می باشد. به واسطه خواص درمانی که این گیاهان میبایست در زمان رشد و پرورش در خود داشته باشند باید با قوت هر چه بیشتر پرورش یافته و نگهداری  شوند.

_

مشتریان و همکاران ما

_
سازمان جهاد کشاورزی
جهاد دانشگاهی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
اداره کل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری
سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
شرکت پاکان بذر اصفهان